• yazarların şu an ihtiyacı olan şey

  98.
  yazarların şu an ihtiyacı olan şey
  güzel bir kahvaltı.
  2 ... ertgrlgazi
 • izmir deyince akla ilk gelenler

  117.
  izmir deyince akla ilk gelenler
  1 ... ertgrlgazi
 • bir özeleştiri yap

  164.
  Çok titiz olmak zorunda değilim.
  1 ... ertgrlgazi
 • cuma namazı kılmayan türk

  4.
  Din seçim türklük kaderdir.
  ... ertgrlgazi
 • günün şiiri

  2449.
  günün şiiri
  2 -1 ... ertgrlgazi
 • farid farjad

  735.
  Kemanı ağlatan adam net tabir.
  1 ... ertgrlgazi
 • cristiano ronaldo vs lionel messi

  568.
  cristiano ronaldo vs lionel messi
  cristiano ronaldo vs lionel messi
  cristiano ronaldo vs lionel messi
  cristiano ronaldo vs lionel messi
  adam makine.
  6 -4 ... ertgrlgazi
 • mankenlikten oyunculuğa geçen en başarılı kişi

  2.
  Çağatay ulusoy.
  ... ertgrlgazi
 • acun ılıcalı nın şeyma ya çok para yedirmesi

  3.
  zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış misali.
  ... ertgrlgazi
 • yemeği şapırtatarak yiyen insan

  6.
  yemek yerken hayattan soğutur.
  1 ... ertgrlgazi
 • trabzon denince akla gelenler

  28.
  trabzon denince akla gelenler
  bu elemanların kafaları farklı çalışıyor.
  10 -1 ... ertgrlgazi
 • işe gitmek

  33.
  işe gitmek
  3 ... ertgrlgazi
 • sezgin tanrıkulu

  248.
  Dağ faresi.
  6 ... ertgrlgazi
 • tarihteki en büyük türk lider

  64.
  tarihteki en büyük türk lider
  türk tarihinde bir değil birden çok lider vardır.
  -1 ... ertgrlgazi
 • günün karikatürü

  3537.
  günün karikatürü
  günün karikatürü
  günün karikatürü
  günün karikatürü
  günün karikatürü
  9 ... ertgrlgazi
 • şah ismail

  338.
  Babası Şeyh Haydar, annesi ise Alem Şah unvanıyla tanınan Uzun Hasan’ın kızı Halime Begüm’dür. Gürcistan Seferi sırasında babasının ölmesi üzerine kardeşleriyle birlikte dayısı Yakup tarafından ölümden kurtarıldı. Küçük yaşta olan ismail ise, babasının müritleri tarafından gizlendi. Kendisine karşı rakip kalmayınca, Şah ismail devletin yönetimini ele almanın sırasının geldiğini anladı. 1500’lerde Türk oymağı olan Rumlu, Şamlu, Ustaclu, Tekelü, Dulkadir, Avşar ve Kaçar’larla birlikte müritlerinden oluşan ordusunu da alarak önce Erdebil’e, sonra Karabağ’a geldi, Kendisine katılanlarla birlikte güçlü bir ordu toplanmış oldu. iran’da Şii inancına göre bir devlet kurmak ve Şii’lere yapılan zulüm ve baskıların öcünü almak için askeri seferlere başladı. Baku ve Gülistan kalelerini ele geçirdi. Akkoyunlu Hükümdarı Elvend Bey ile yaptığı savaşı kazandıktan sonra, Akkoyunlu topraklarının önemli bir bölümünü alarak Tebriz’e döndü. Burada tac giyerek, şahlığını ilân etti (1501). Timurlu Devleti’nin yıkılmasından sonra, iran bölgesinde kararlı bir yönetiminin kalmaması üzerine Şah ismail, güçlü duruma geldi. 1503’te Irak üzerine düzenlediği seferi de başarıyla tamamladı. Sultan Yakup’un oğlu Murat Bey’i yenilgiye uğratarak, Şiraz’ı ele geçirdi. Bazı öldürme olayları Osmanlı Devleti ile Şah ismail arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesine başlangıç oldu. Egemen olduğu toprakları giderek genişleten Şah ismail, 1509’da Irak’ı ve halkının çoğu Şii olan Bağdat’ı ele geçirdi. Sünni halkı yine kılıçtan geçirdi. Birçok velinin türbesini de yaktırdı.

  Şah ismail, ülkesinin kuzeyinde ve doğusunda ciddi bir devlet örgütüne sahip olan Özbeklerle savaşıp Horasan’ı ele geçirdikten sonra, kendisine rakip olarak yalnızca Osmanlı Devleti’ni görmeye başladı. Osmanlılarla hesaplaşmadan önce müritleriyle Anadolu’ da hatta Rumeli’de geniş bir propaganda hareketine girişti. II. Beyazit döneminde Şii propagandistlerle yapılan mücadele istenilen sonuca ulaşamadı. Durumun tehlikeli olduğunu gören Yavuz Sultan Selim, ilk iş olarak Şah ismail ile savaşmaya karar verdi. Şah ismail’e gönderdiği mektuplara olumlu yanıt alamadığı için, ordusuyla iran üzerine yürüdü. 23 Ağustos 1514’te Tebriz yakınlarında Çaldıran Ovası’nda yapılan savaşta, Şah ismail ağır bir yenilgiye uğradı. Bütün ağırlıklarını, hazinesini ve eşi Taclu Begüm’ü de savaş alanında bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Yavuz Sultan Selim’in istanbul’a dönmesi üzerine, 15 Eylül 1514′ te Tebriz’e döndü. Ancak, bu yenilgi kendisine çok ağır geldi. Bunun için içki ve eğlenceye dalmaktan kurtulamadı. Bu arada Özbekler Horasan’ı kolayca geri aldılar. Şah ismail, devlet erkânının da isteği üzerine henüz bir yaşında bulunan oğlu Tahmasb’ı atabek atadı. Şirvan emriyle barış yaptı. Bundan sonra, komşu devletler üzerine herhangi bir sefere de çıkmadı. Osmanlılara karşı Avusturya-Almanya imparatoru olan Şarlken’den yardım istediyse de bir sonuç elde edemedi. Azerbaycan’ın Serâb yöresinde öldü. Cenazesi Erdebil’e getirilerek dedesi Şeyh Safi’nin yanına gömüldü.
  -1 ... ertgrlgazi
 • fatih sultan mehmet

  967.
  Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Sultan ikinci Murat, annesi ise Hatice Hüma Hatun'du. 11 yaşında Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. Dönemin önemli bilginleri tarafından dersler aldı. Hocaları arasında Molla Gürani, Temcidoğlu, Çelebizade Mehmet, Molla Hüsrev gibi isimler vardı.

  1443 yılında ağabeyi Alaaddin Ali Çelebi'nin vefat etmesi üzerine tahtın tek varisi oldu. Babası ikinci Murat'ın tahttan feragat etmesiyle birlikte -1444 yılında- henüz 12 yaşındayken tahta çıktı. Bu durum devlet adamları arasında bazı rahatsızlıklara sebep oldu. Tahta oturalı çok kısa bir süre olmuşken Haçlı Seferi ile karşı karşıya kaldı. Birtakım devlet adamlarının isteği üzerine ikinci Murat tekrardan tahta geçti. Fatih Sultan Mehmet ise Manisa'ya gitti.

  Babası ikinci Murat'ın 1451 yılında vefat etmesi üzerine 19 yaşında ikinci kez tahta çıktı. Fatih Sultan Mehmet, tahta oturur oturmaz istanbul'un fethine yoğunlaştı. 1453 yılına dek yaptığı hazırlıkların ardından 6 Nisan'da kuşatmayı başlattı. 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs günü istanbul fethedildi.

  Fatih Sultan Mehmet, bilime ve sanata çok önem verirdi. Örneğin, dönemin önemli bilimadamlarından Ali Kuşçu'yu istanbul'a çağırdı. italyan ressam Gentile Bellini'yi de istanbul'a çağırdı ve resimlerini yaptırdı.

  Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de vefat etti.

  FATiH SULTAN MEHMET DÖNEMiNDE FETHEDiLEN YERLER
  1459'da Belgrad'ın dışında bütün Sırbistan Osmanlı egemenliğine girdi.
  1460'da Venediklilerin elindeki bazı kaleler dışında Mora ve Atina şehri ele geçirildi.
  1461'de Trabzon Rum imparatorluğu'na son verildi.
  1462'de Eflak Osmanlı hakimiyeti altına girdi.
  1463'de Bosna fethedildi. Osmanlı'nın gösterdiği hoşgörüden etkilenen Boşnaklar Müslümanlığı benimsemişlerdir.
  1465'de Hersek Osmanlı hakimiyeti altına alındı.
  1476'da Boğdan Osmanlı hakimiyetine alındı.
  1478'de Arvanutluk ele geçirildi.
  1480'de italya'ya yapılan sefer neticesinde Otranto fethedildi.

  FATiH SULTAN MEHMET DÖNEMiNDE DENiZLERDE FETHEDiLEN YERLER
  Eğriboz, imroz, Limni, Midilli, Bozcaada, Taşoz, Semadirek, Gökçeaada, Zenta, Ayamavra ve Kefalonya adaları alındı.
  1 ... ertgrlgazi
 • yavuz sultan selim

  1490.
  Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de Amasya'da doğdu. Babası Sultan ikinci Bayezid, annesi ise Dulkadirli ailesinden Aişe Hatun'du. Devrin önemli alimlerinden dersler alarak çok iyi bir eğitimden geçti. Babası Sultan ikinci Bayezid tarafından devlet idaresi ve askeri konularda tecrübe kazanması için Trabzon Sancağı'na gönderildi. Buradaki görevi sırasında Gürcüler üzerine sefer düzenledi. Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı Hafsa ile evlendi. [1]

  24 Nisan 1512'de tahta çıkan Yavuz Sultan Selim'in ilk hedefi, doğuda Safevi Devleti'nin yarattığı tehlikeyi ortadan kaldırmaktı. Bu doğrultuda 1514 yılında iran üzerine sefere çıktı. 23 Ağustos 1514'te gerçekleşen Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı kuvvetleri Safeviler karşısında büyük bir zafer kazandı. ilerleyişini sürdüren Yavuz Sultan Selim Tebriz'e girdi. Bu zaferin ardından 12 Haziran 1515'de Dulkadiroğlu Beyliği'ne son vererek Anadolu'daki Türk birliğini sağladı.

  Memlükler ile Safevilerin ittifak yapması üzerine Yavuz Sultam Selim, 5 Haziran 1516'da Mısır seferine çıktı. Kısa bir sürede Memlük ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu zaferle birlikte Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün Osmanlı topraklarına katıldı. 22 Ocak 1517'deki Ridaniye Zaferi ile Mümlükleri bir kez daha yenilgiye uğrattı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti yıkıldı. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti ve Kahire'de bulunan kutsal emanetler istanbul'a getirildi.

  Osmanlı Devleti'nin dokuzuncu padişahı Yavuz Sultan Selim, 12 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" denilen bir çıbandan dolayı vefat etti.
  2 ... ertgrlgazi
 • kemalist vs dinci

  28.
  kemalist vs dinci
  2 -3 ... ertgrlgazi
 • avrupalıların üstün ırk olması

  20.
  avrupalıların üstün ırk olması
  3 ... ertgrlgazi
 • yeni şeyler getiriyorum